Evelin Sikut

Evelin Sikut

Lõpetasin 2016. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe õppekava. Mulle on omistatud eripedagoog, tase 7 kutsekvalifikatsioon.

Ülikooli õpingute ajal omandasin kogemusi erinevates haridusasutustes. Magistriõpingute kestel alustasin tööd eripedagoogina Kõrveküla Põhikoolis, kus viisin I kooliastmes läbi õpiabitunde. Nõustamistööga olen varasemalt kokku puutunud Laste Tervisekooli rehabilitatsioonimeeskonnas töötades.

Mulle on alati meeldinud tegeleda väikeste lastega. Nende paremaks õpetamiseks ning lasteaiaõpetajate paremaks mõistmiseks läbisin Tartu Ülikoolis vajaliku Eelkoolipedagoogika kursuse ning aasta hiljem kutseaasta läbiva õpetaja tugiprogrammi. Oma töös pean ma  vajalikuks koostööd lapsevanemaga, sest just üheskoos on lihtsam seatud eesmärkide suunas liikuda ning neid täita.

Alates 2015. aastast toimetan eripedagoogina Kõrveküla lasteaias Päikeseratas, olen Eesti Eripedagoogide Liidu liige ja võtan osa Tartumaa Tugispetsialistide ainesektsiooni tegemistest. 

Mängu kaudu on lapsel kõige lihtsam edasi anda oma teadmisi ja oskusi. Mulle meeldib lapse huvidest ja vajadustest lähtudes koostada erinevaid õppevahendeid ja mänge. Huvipakkuva vahendi kaudu on lihtsam omandada uut ja harjutada oskust, mis ei taha hästi välja tulla.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Individuaalne arenduskava. TÜ täiendkoolitus, 2021.
  • A StrebelevaEesti oludele kohandatud metoodika kasutaja koolitus. TÜ täiendkoolitus, 2020.
  • PEP-3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks. TÜ täiendkoolitus, 2019.
  • Muudatused alushariduse praktikas sobitus-või erirühma lastega. TÜ täiendkoolitus, 2018.
  • Teabepäev mutismist. Hariduse Tugiteenuste Keskus, 2016.
  • Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva järgi. TÜ täiendkoolitus, 2016.
  • Vaikuseminutite baaskoolitus. MTÜ Vaikuseminutid, 2015.

Minuga saab ühendust võtta aadressil evelin@konekoda.ee