Inga Brin

Inga Brin

Lõpetasin 2004. aastal Tartu ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedia eriala. Pärast ülikooli lõpetamist töötasin 2007. aastani Tartu Lasteaias Nukitsamees tasandusrühma logopeedina, kus puutusin kokku väikelaste erinevate raskete kõneprobleemidega ning sain rakendada erinevaid kõneteraapiaid.  Alates 2007. aastast töötan Tartu Hiie Koolis kõne- kui ka kuulmispuuetega laste logopeedina.

Lisaks põhitööle olen olnud logopeed ka Tartu Gildi tänava polikliinikus ning rehabilitatsiooniastuses Tervisetuba. Seal tegelesin ka täiskasvanud afaasiaga patsientide kõneteraapiaga, mis on samuti mulle huvipakkuv valdkond. Alates ülikooliajast osalen Tartumaa Afaasiaühingu tegemistes.

Minu jaoks on huvitavaks ja südamelähedaseks tööks laste kõneliste oskuste kujundamine mängulise tegevuse kaudu ning õppematerjalide koostamine. Sageli on see töö ajendatud konkreetse kliendi vajadustest lähtuvalt, kuna sobivat valmiskujul kõneteraapia materjali ei ole.

Iga laps ja täiskasvanu vajab jõukohast, huvitavat ning mitmekesist õpetust. Lisaks kõneteraapiale pean logopeedi töö juures oluliseks nii kliendile kui ta lähedastele mõistmise ning toetuse pakkumist. Kiirema töö tulemuse saavutamiseks on oluliseks võtmesõnaks koostöö logopeedi ja kodu vahel.

Olulisemad läbitud koolitused:

 • Korrektne ametikeel I. 2022
 • Understanding Dementia. 2018
 • Clinical evaluation and intervention of orofacial functions.2017
 • Infopäev: Academy of Applied Myofunctional Sciences (AAMS) II konverentsi muljed ja arutelud müofunktsionaalse ravi teemadel. 2017
 • Motiveeriv intervjueerimine logopeedias. 2017.
 • 4th Speech Language Therapists´ Congress of Baltic States: Eat Safe, Speake Brave! 2017.
 • Uus sõeltest kahe-ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks. 2016
 • Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. 2016.
 • III Baltimaade logopeediakongress: Kõneapraksia. 2016.
 • Eelkooli-ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2015.
 • Müofunktsionaalsed puuded. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2014.
 • Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2014.
 • Nasaalsuse probleemid ja huule-suulaelõhest tingitud rinolaalia. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2014.
 • Sensoorsed kõnepuuded. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2013.
 • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus. 2013.

Minuga saab ühendust võtta aadressil inga@konekoda.ee