Karin Needo

Karin Needo

Lõpetasin 2016. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika eriala. Minu esimeseks töökohaks oli õpingute kõrvalt Tartu Hiie kool, kus asusin tööle kasvataja-abiõpetajana. Paari aasta pärast kutsuti mind tööle Tartu Herbert Masingu kooli, kus alustasin tööd klassiõpetajana autismispektri häirega laste väikeklassis. Aastast 2018 olen tagasi oma kodukohas ja töötan Mooste mõisakoolis eripedagoog-logopeedina.

Õpetaja ja eripedagoogina olen tundnud mitmeid kordi, et tahaks rohkem teada logopeediast, sest kõneprobleemidega lapsi näen oma töös igapäevaselt. Seetõttu astusingi eelmisel aastal uuesti sisse eripedagoogika osakonda, aga sel korral logopeedia erialale.

Eripedagoogina pean oluliseks hea kontakti saavutamist lapsega, millest algab edasine mänguline ja töine koostöö. Tähtis on ka hea koostöö lapsevanematega, kelle toetus on väga oluline, et jõuda soovitud tulemuseni.

Olulisemad läbitud koolitused:
Suhtlemine konfliktiolukorras, Verge koolitused, 2020.
Miks lapsed käituvad nii nagu nad käituvad?, Adamson koolitus, 2019.
Digikiirendi koolitus, HITSA, 2019.
Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldamine kaasavas hariduses, ÜPUI suveseminar, 2019. 
Koolieeliku vaimse arengu hindamine J.Strebeleva järgi. Tartu ülikooli täiendusõpe, 2018.

Minuga saab ühendust võtta aadressil karin@konekoda.ee