5-aastase lapse kõne

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 5-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Pöördu logopeedi poole, kui 5-aastane laps:

• ei ole huvitatud koosmängust eakaaslaste ega täiskasvanutega
• ei jutusta – st et laps ei kasuta mitut järjestikust lauset, et rääkida mõnest toimunud sündmusest
• lausetes esineb agrammatisme – st et laps kasutab valesid sõnalõppe (nt palju pliiatsidpalju pliiatseid) või sõnatüvesid (nt akenadaknad), jätab lausest olulise sõna ära või kasutab sõnu vales järjekorras
• kasutab väga lühikesi (3-4-sõnalisi) lauseid
• sõnavara on väike – laps ei oska nimetada vastandsõnu (nt märg – kuiv), ei mõista ja ei oska ise koostada kirjeldust
• ei mõista talle ette loetud või jutustatud eakohast teksti
• ei tunne ühtegi tähte, ei kirjuta oma nime
• ei häälda kõiki häälikuid korrektselt (nt lapse kõnes pole veel R või S-häälikut või need on millegagi asendatud)
NB! Hääldusprobleemide puhul vt “Hääldusprobleemid lastel”

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee