Hardi Sigus

Hardi Sigus

2017. aastal lõpetasin Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala magistriõppe ja alates 2017. aastast õpin psühholoogiat doktoriõppes. Lisaks teadustööle olen üle 20 aasta olnud tegev Eesti Kogelejate Ühingus. Ma ise kogelen ja antud teemaga tegelemine on mulle väga südamelähedane. Tihti ei kasuta inimesed kõige parimaid meetodeid oma eesmärkide saavutamiseks. Nii näiteks võib inimene kogeleda sarnastes olukordades aastaid, aga hirm rääkimise ees ei vähene. Või on tunne, et õpitud kõnetehnikad ei tööta päriselus ning kõnelemine on väga vaevarikas. Pakun teaduspõhist lähenemist, kuidas efektiivsemalt erinevaid eesmärke ellu viia. Olgu eesmärgiks siis kõne sujuvamaks saamine väljaspool logopeedi kabinetti, parem meeleolu rääkides või suurem enesekindlus.

Psühholoogi töö juures meeldib mulle, et saame koos kliendiga välja mõelda efektiivse plaani, kuidas eesmärgini jõuda ning lõpuks eesmärgi täide viia.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Motiveeriva intervjueerimise kasutusvõimalused koolis. Kuidas vestelda noorukitega? Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut. 2019
  • Motiveeriv intervjueerimine logopeedias. Kõnekoda. 2017
  • Lahenduskeskse lühiteraapia algkursus. Mari Saari. 2014
  • Kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatav kursus. Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon. 2011

Minuga saab ühendust võtta aadressil hardi@konekoda.ee


Hardi tegeleb Kõnekojas noorte ja täiskasvanud kogelejate nõustamisega.