Aaro Nursi

Aaro Nursi

 

Lõpetasin 2011. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. Pärast ülikooli lõpetamist töötasin Lääne-Tallinna Keskhaigla närvihaiguste kliinikus ja Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinikus logopeedina, kus tegelesin erinevatest neuroloogilistest haigustest (nt insult, ajukasvaja, dementsus, Parkinsoni tõbi) tingitud täiskasvanud patsientide kõne- ja neelamishäirete diagnostika ning teraapiaga. Täiendan ennast pidevalt erialastel koolitustel ja konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel on mul pooleli doktoriõpingud meditsiiniteaduste valdkonnas. Kuulun Eesti Logopeedide Ühingusse. Mulle on omistatud kliinilise logopeedi 7. taseme kutsekvalifikatsioon. Alates 2019. aastast juhin Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskust.

Mind on Saaremaal ja Hiiumaal võimalik kutsuda konsulteerima haiglasse, hooldekodusse ja koju kui Teil või Teie lähedasel on kõne- ja/või neelamishäire.

Arvan, et logopeediline teraapia on nagu hea rätsepatöö – individuaalne, kvaliteetne ja kaasaegne.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika. Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts, 2018
  • Kõne- ja neelamishäired Parkinsoni tõve korral: suvekool. Rahvusvaheline Parkinsoni haiguse ja liigutushäirete ühingu täienduskoolitus, 2017.
  • Trahheostomeeritud patsiendi multidistsiplinaarne käsitlus. SA Põhja-Eesti
    Regionaalhaigla täienduskoolitus, 2016.
  • Rehabilitatsiooniprogrammi koolituspäev: vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti. SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse täienduskoolitus, 2015.
  • Düsartria hindamine ja teraapia. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus, 2014.
  • Aju vaskulaarsete ja neurodegeneratiivsete haiguste kaasaegne käsitlus. Tartu Ülikooli tasemeõppe koolitus, 2014.
  • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) Training and Certification Course. LSVT Global, 2009

Rohkem infot minu kohta saab lugeda siit.

Minuga saab ühendust võtta aadressil aaro@konekoda.ee


Aaro teeb teraapiat täiskasvanutega.