Anna-Liisa Undrits

Anna-Liisa Undrits

Lõpetasin 2015. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. Pärast lõpetamist asusin tööle lasteaias tasandusrühma logopeedina, kus tegelesin 3-kuni 7-aastaste lastega. Lisaks olen töötanud Eesti Agrenska Fondis. Teraapiat läbi viies proovin olla võimalikult mänguline, sest nii saavutan lapsega kiiresti kontakti ning tekib usalduslik suhe.

Minu arvates on teraapia juures väga oluline vanemate kaasamine, kuna uusi oskusi on vaja harjutada ja kinnistada ka kodus.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Pediaatrilise ja logopeedilise patsiendi terapeutiline teipimine. Tartu Tervishoiu Kōrgkooli täiendkoolitus, 2017.
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5–6-aastaste laste kõne uurimisel. Eesti Logopeedide Ühingu täienduskoolitus, 2014.
  • Praktiline kõnearendus. Pildivaramu kasutusmetoodika. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2015.
  • Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2017.
  • Peapiirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia. MTÜ The Nordic Association for Myofunctional Therapy, 2015.
  • Laste eneseregulatsioon: valik praktilisi töövõtteid lastega töötavatele spetsialistidele. OÜ Jakobson ja Rakaselg, 2015.

Minuga saab ühendust võtta aadressil annaliisa@konekoda.ee