Marin Jõgi

Marin Jõgi

Lõpetasin 2017. aastal Tartu Ülikooli logopeedia magistriõppe (tase 7). Erialasele tööle asusin juba õpingute ajal. Olen valdavalt tegelenud lastega vanuses 1,5 – 8a. Minu töö pakub mulle rõõmu, teen seda südamega. Olen positiivne, soe ja rõõmsameelne ning saavutan nii väikeste klientide kui ka nende vanematega kiiresti hea kontakti. Viimast pean edasise arendus- ja koostöö seisukohalt ülimalt oluliseks. Mul on ka endal kaks tütart, lisaks ülikoolis omandatule mõistan hästi laste vajadusi ja vanemate rõõme-muresid. Oma teadmisi ja kogemusi olen täiendanud erialastel koolitustel Eestis.

Leian, et parimaid tulemusi lastega töös saavutab läbi mängulise tegevuse. Lastele uusi oskusi õpetades püüan võimalikult palju arvestada põhitõega, mida laulusõnadki kinnitavad: „Mäng on väikese inimese töö (ja väga-väga tõsine töö)!“

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Vokalisatsioonist häälikuteni. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2018.
  • Keelekida hindamise metoodikad. MTÜ NAMT,
  • Kurgu vaatamise kursus. 4 Kliinik koolituskeskuse täiendkoolitus,
  • Motiveeriv intervjueerimine logopeedias. Tartu, 2017.
  • Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2017.
  • Uus sõeltest 2- ja 3aastaste eesti laste kõne uurimiseks. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2016.
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2017.
  • Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning -oskuste arendamine koolieelses eas. Valli Vilu, 2015.

Minuga saab ühendust võtta aadressil marin@konekoda.ee