Tõnu Jürjen

Tõnu Jürjen

Olen hariduselt psühholoog, töötan Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas õppejõuna ning õpin ka doktoriõppes. Psühholoogina olen praktiseerinud nii koolis kui nõustamiskeskuses, töötanud peamiselt laste ja noorukitega ning nende vanemate ja õpetajatega.

Mind huvitab inimene – tema psüühika ning areng. Sageli mõtisklen ka sellest, millised tingimused peavad olema täidetud, et areng soodsalt kulgeks, ning millist rolli täidavad selles meid ümbritsevad inimesed.

Nõustajana usun oma klientide autonoomiasse. Vastutada saab see, kes valikuid teeb. Minu ülesandeks on aidata inimestel oma mõtteid selgemaks mõelda ja anda vajadusel infot, et saaks tekkida alternatiive eluolukordadele, mis arengut ei toeta.

Tõnu nõustab lisaks lastele ja nende vanematele ka haridustöötajaid.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Kovisiooni meetodi rakendaja väljaõpe. CREATES Creative Coachings, 2017.
  • Psühhoanalüütiline mõtteviis töös laste ja noortega. Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts, 2016.
  • LP-mudeli väljaõpe. Hogskolen i Hedmark, 2016.
  • Mänguterapeudi väljaõpe. Anneli Sootsi Koolituse Tervisekool, 2013.
  • Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi rühmajuhi koolitus. Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, 2011.
  • Motiveeriva intervjueerimise treenerite väljaõpe Motivational Interviewing Training New Trainers. MINT Incorporated, 2011.
  • Motiveeriva intervjueerimise treenerite koolitus. Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus, 2010.
  • Käitumisprobleemidega laste abistamine. Tartu Ülikool, 2009.

Minuga saab ühendust võtta aadressil tonu@konekoda.ee