Siiri Karm

Siiri Karm

Lõpetasin 2010. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. Peale lõpetamist töötasin mitmel rindel: tegin logopeedi tööd erinevates lasteaedades, koolides ja ka nõustamiskeskuses. Alates 2013. aastast on minu põhitöökohaks Hariduse Tugiteenuste Keskus Tartus. Lisaks olen töötanud erinevates rehabilitatsioonimeeskondades. Minu erihuviks on laste kõne areng ja selle toetamine. Usun, et palju saab ära teha lapsevanema teadlikkuse tõstmisega – teadliku vanema ja logopeedi koostöös muutub lapsele tehtav kõnearendus topeltefektiivseks. Mulle on omistatud logopeed, tase 7 kutsekvalifikatsioon.

Minu soov on jagada oma teadmisi lapsevanematega nii, et lapsevanem muutuks „oma lapse logopeediks”.

Olulisemad läbitud koolitused:

 • Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus, 2019.
 • Vokalisatsioonist häälikuteni. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2018.
 • Erinevad õpiprintsiibid arenguliste keelepuuete ja häälduspuuete teraapias. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus, 2018.
 • Keelekida hindamise metoodikad. MTÜ NAMT, 2018.
 • Kurgu vaatamise kursus. 4 Kliinik koolituskeskus, 2018.
 • Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva järgi. Tartu Ülikooli täiendusõpe, 2018.
 • Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad – meeskonnatöö. Tartu Ülikooli täiendusõpe, 2017.
 • Kovisiooni meetodi rakendaja väljaõpe. Creates Creative Coachings, 2017.
 • Laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2017.
 • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2013.
 • Müofunktsionaalsed puuded. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2014.
 • Motiveeriv intervjueerimine. Tartu, 2015.
 • A course on Palin Parent-Child Interaction Therapy For Children Under Seven Who Stammer. The Michael Palin Centre For Stammering Children, 2014.

Minuga saab ühendust võtta aadressil siiri@konekoda.ee


Siiri hetkel teraapiat ei tee. Temaga saab ühendust võtta seoses koolitustega.