Kui laps kogeleb

Vanuses 2-5 eluaastat on lapse kõne areng väga kiire. Laps õpib kasutama uusi sõnu ja lausemalle. Seetõttu  võib lapsel olla raske säilitada kõne sujuvust.

LAST AITAB SEE, KUI:

  • Lapsega kõneldes keskendutakse jutu sisule, mitte vormile.

Kõigile inimestele meeldib, kui kuulajal on nende jaoks aega ning huvi teema vastu.

  • Vanemad kasutavad lapsega rääkides aeglasemat kõnetempot.

Ka laps püüab siis aeglasemalt rääkida. Sellisel juhul on lapse kõne enamasti sujuvam.

  • Laste kõnet ei kommenteerita.

Last ei aita enamasti see, kui öeldakse „Räägi rahulikult!“ või „Räägi ilusti!“. Laps ei oska enda kõnet veel teadlikult muuta.

  • Vanemad ise räägivad lastega lihtsamate sõnade ja lühemate ning lihtsamate lausetega.

Vanemad on lapsele kõige suuremad eeskujud. Kui vanem räägib keeleliselt väga keeruliselt, siis soovib ka laps keeruliselt rääkida. Tema kõneareng aga ei võimalda veel seda ning ta teeb liiga suure pingutuse, mis võib soodustada kogeluse esinemist. Kui vanemad räägivad lihtsamalt, on ka lapsel mugavam rääkida temale keeleliselt sobivamal tasemel.

  • Kõnelemisel tehakse kõnevooru vahetades pause.

St kahe erineva kõneleja repliikide vahel võiks olla paus. Sellist pauside tegemist ei saa eeldada lapselt. Küll aga saab täiskasvanu teha 2-3-sekundilise pausi peale lapse repliiki ning seejärel alustada enda jutuga. Selline suhtlemisviis jätab tunde, et kõnelemiseks on aega. Sel moel võib ka laps tajuda, et tema saab kasutada kõne planeerimiseks rohkem aega (lastel võtab see rohkem aega, kui täiskasvanutel) ning rääkida aeglasemalt.

  • Lapsega ühiseks tegutsemiseks võetakse aega.

Iga laps vajab nn erilist aega lapsevanemaga. Iga päev võiks laps saada kasvõi 5 minutit päevas lapsevanema täistähelepanu. Selliseks eriliseks ajaks sobib rahulik koostegutsemine, näiteks mänguasjadega mängimine. Selleks ajaks võiks lapsevanem unustada oma muud toimetused ning keskenduda lapsega koos olemisele.

  • Last tunnustatakse.

Kõik, mis paneb last tundma end tugeva ja tublina, aitab vähendada ka kogelusest tulenevat ebameeldivust.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee