Kui väikelaps ei räägi veel piisavalt

Iga laps õpib rääkima veidike isemoodi. Kui tundub, et laps räägib vähem kui teised temavanused, on lapsevanemal mitmeid võimalusi lapse kõne arengu toetamiseks.

Järgnevalt mõned soovitused:

  •  Lapse kõne areneb matkides – proovi panna last ennast jäljendama ja jäljenda ka teda (nt mängus)
  • Anna lapse öeldule positiivset tagasisidet ja laienda tema ütlust – kui laps ütleb koera kohta „aua“, kiida teda ja ütle „Jah, aua. See on koer.“
  • Lapse kõne areneb koostegevuses täiskasvanuga – nii palju, kui võimalik, tegutsege lapsega koos. Koostegutsemise ajal rääkige lapsele kõigest, mida parajasti teete, nt: „Läheme õue. Paneme nüüd riidesse. Paneme mütsi pähe. Mütsil on paelad. Paneme need kinni. jne“
  • Lapsevanema kõne peab lapsele arusaadav olema – jälgi, et räägid rahulikus tempos, lihtsate sõnadega ja mitte üleliia pikkade lausetega. Reegel on selline: kõnetu lapsega rääkides kasuta ühe-kahesõnalisi lausungeid, üksikuid sõnu ütleva lapsega kahe-kolmesõnalisi lausungeid jne.
  • Piira ekraaniaega – iga laps, eriti aga kõnearenguprobleemiga laps, vajab kõige rohkem üks-ühele suhtlust täiskasvanuga. Ekraanilt tulev multikas või video last rääkima ei õpeta, kuna suhtlust ei toimu.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee