Hääldusprobleemid lastel

Teatud vanuses on hääldusprobleemid eakohased, teatud vanuses aga enam mitte. Järgnevalt on välja toodud põhijooned, mille alusel määrata, kas laps vajab hääldamisega seoses logopeedilist sekkumist või mitte.

Pöördu logopeedi poole, kui:

3-aastase lapse kõne on võõrale inimesele arusaamatu

4-aastase lapse kõnes on palju hääldusprobleeme. See tähendab, et üks või mitu häälikut on kas:
1) puudu (nt R – laps ütleb „ratas“ asemel „atas“)

2) asendatud mõne teise häälikuga (nt R on asendatud L-ga/J-ga; S on asendatud T-ga; K on asendatud T-ga)

või

3) hääldatud vales kohas (nt S-i hääldamise ajal on keeletipp hammaste vahel; R-i hääldatakse kurgunibuga)

5- ja 6-aastasel lapsel on teatud häälikud endiselt puudu või asendatud või hääldatud vales kohas/valel viisil. Laps eksib sageli ka tuttavamate sõnade hääldamisel (nt iminene – inimene, kilkonn – kilpkonn)

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile info@konekoda.ee