6-aastase lapse kõne

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 6-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Pöördu logopeedi poole, kui 6-aastane laps:

• ei ole huvitatud koosmängust eakaaslaste ega täiskasvanutega
• ei oska jutustada – st et laps ei kasuta mitut järjestikust lauset, et rääkida mõnest toimunud sündmusest
• kõne on agrammatiline – laps eksib sõnalõppudega, lausest on sõnad puudu või on need vales järjekorras (nt Poiss seeni metsast korjabPoiss korjab metsast seeni)
• kõne on väljaspool situatsiooni raskesti mõistetav, kuna laps kasutab palju asesõnu
• sõnavara on piiratud – laps eksib sarnase tähendusega sõnadega, ei oska nimetada terviku osasid (nt ei tea, et kellal on seierid, kingal konts jne), ei kasuta liitsõnu
• ei tunne ühtegi tähte, ei kirjuta oma nime
• ei oska määrata hääliku asukohta sõnas (alguses, keskel, lõpus)
• ei häälda kõiki häälikuid korrektselt (nt lapse kõnes pole veel R või S-häälikut või need on millegagi asendatud)
NB! Hääldusprobleemide puhul vt “Hääldusprobleemid lastel”

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile info@konekoda.ee