2-aastase lapse kõne

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 2-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Pöördu logopeedi poole nõu saamiseks, kui 2-aastane laps:

• ei ole huvitatud täiskasvanuga koos tegutsemisest, ei vaata suhtlemisel silma
• ei ühenda sõnu omavahel, st ei kasuta järjest paari sõna
• ei mõista talle esitatud lihtsaid korraldusi, nagu nt „Too pall!“ või „Tule siia“ või „Anna käsi“
• sõnavaras on alla 50 sõna

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee