Lugemis- ja kirjutamisraskused

Lugemine ja kirjutamine on õpitavad oskused. Need ei tule nö iseenesest. Mõned lapsed vajavad seejuures vähem kõrvalist abi, teised rohkem. Lasteaedades tegeletakse lugemise ja kirjutamise eeloskuste harjutamisega: õpetatakse tähti tundma, sõnu häälima (sõna ütlemine häälikhaaval) ja määrama häälikute olemasolu ja asukohta sõnas. See on väga oluline töölõik enne lugema ja kirjutama õppimist. Tänapäeval alustatakse koolis 1. klassis juba lühikestest sõnadest koosnevate lausete lugemisega. Seetõttu võib lapsevanem vajada logopeedi konsultatsiooni juba veidi enne kooli, kui:

  • lapsel puudub huvi lugemise vastu
  • laps ei tunne tähti
  • laps ei oska lühikesi sõnu häälida
  • laps ei suuda kokku veerida 2-3-tähest koosnevat sõna.

Kui vanem tunneb, et tal on raskusi lapse lugema õpetamisel, saab logopeed aidata hinnata, milles väikese inimese raskus täpsemalt seisneb ning seejärel õpetada lugemist väikeste sammude kaupa ja mänguliselt.

Loe meie blogist, kuidas toetada lapse lugemisoskuse arengut.

Kirjutamisel võib esineda kahte erinevat tüüpi vigu. Kui lapsed alles õpivad kirjutama, siis jätavad nad sageli mõned tähed kirjas märkimata (näiteks: tema -> tma).  See on alguses normaalne ning võib tuleneda puudulikust häälimisoskusest. Kui selline tähtede ärajätmine või juurde lisamine püsib kauem, võib samuti küsida nõu ja abi logopeedilt.

Teist tüüpi vead, mis on eriti omased just eesti lastele, on häälikupikkuste vead. Sel juhul eksitakse häälikupikkuse märkimisega kirjas, näiteks kirjutatakse kahekordse tähe asemel üks täht (pallid -> palid) või nõrga tähe asemel tugev (nuga -> nuka). Ka see on alguses täiesti normaalne osa kirjutama õppimisest. Kui aga 2. klassi lõpuks ei ole laps ära õppinud täishäälikute ja suluta kaashäälikute pikkuse märkimist kirjas ning kolmanda klassi teises pooles on lapsel suuri raskusi sulghäälikute (k, p, t) pikkuse märkimisel kirjas, siis tasub pöörduda logopeedi vastuvõtule. Logopeed õpetab sammhaaval last tajuma kolme erinevat häälikupikkust ning juhendab vanemat, kuidas kodus lapsega harjutada.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee