Parkinsoni tõvega kaasnev kõnehäire

Parkinsoni tõbi on progresseeruv neuroloogiline haigus, mis esineb pigem eakatel inimestel. Erinevate uuringute järgi on 70-90%-l Parkinsoni tõvega inimestest kõnehäire. Kõige levinum probleem on see, et hääl muutub vaikseks ja kähedaks. Parkinsoni tõvega kaasuvate hääleprobleemide puhul pole abi ravimitest, küll aga aitab regulaarne hääleharjutuste tegemine, mida tuleb esmalt õppida logopeedi juures.

Teaduslike uuringutega on leidnud kinnitust Lee Silvermani hääleteraapia (Lee Silverman Voice Treatment, edaspidi LSVT) metoodika tõhusus Parkinsoni tõvega patsientide puhul. See on intensiivne teraapia, kus logopeedi vastuvõtul käiakse järjest 4 nädalat ja 4 korda nädalas, seega kokku 16 tundi. Sageli muutub selle tagajärjel inimese hääl tugevamaks ja kõlavamaks ning kõne teistele arusaadavamaks. Kui klient jätkab iseseisvalt igapäevast harjutamist, võib see efekt püsida mitmeid aastaid. Kõneraviga võib alustada kohe, kui kõnehäire tekib, siis on tulemus kõige parem.

Kaks Kõnekoja logopeedi – Helena Oselin ja Aaro Nursi – on läbinud LSVT litsentseeritud koolituse ning neil on kogemused Parkinsoni tõvega isikutega töötamisega. Seetõttu võime oma kogemuste põhjal kinnitada, et LSVT teraapia on aidanud Parkinsoni tõvega isikute kõnet muuta selgemaks ning häält valjemaks, mistõttu on muutunud lihtsamaks suhtlemine haige ja tema omaste vahel. Lisaks on sellel teraapial pikaajaline efekt.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee