4-aastase lapse kõne

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 4-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Pöördu logopeedi poole nõu saamiseks, kui 4-aastane laps:

• ei ole huvitatud koosmängust täiskasvanute ega eakaaslastega
• laused on lühikesed (3-4-sõnalised) ja ta ei kasuta mitut järjestikust lauset, et jutustada (rääkida hetkel toimuvast või toimunud sündmusest)
• kõne on agrammatiline – ta eksib ajavormidega (nt Eile käin poes – Eile käisin poes) või sõnalõppudega (nt tegisin kooki – tegin kooki)
• ei ole huvitatud raamatute või eakohaste jutustuste kuulamisest
• sõnavara on väike – ta ei oska nimetada terviku väiksemaid osi (nt kulmud, ripsmed, põsed – näo osad), ei kasuta ja ei mõista üldnimetusi (nt leib, sai, piim – söögiasjad)
• kõne on kohati raskesti mõistetav, esineb palju hääldusprobleeme

NB! Hääldusprobleemide puhul vt “Hääldusprobleemid lastel”

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile info@konekoda.ee