Dementsusega kaasnev kõnehäire

Sõnaleidmisraskusi ja kõnes takerdumisi esineb aeg-ajalt meil kõigil, kuid logopeedi juurde tasuks pöörduda siis, kui teil või teie lähedasel:

– on neuroloogi poolt diagnoositud dementsus;

– on vesteldes raskusi teemas püsimisel (nt. hüpatakse ühelt teemalt teisele);

– on raskusi eneseväljendusega (nt. kasutatakse palju asesõnu, öeldakse „Too see sealt ja vii sinna“ jne);

– ei tule tihti sõnad meelde, on pidevalt tunne, et sõna on justkui „keele peal“;

– on raskusi vestluspartneri jutu mõistmisel;

– on tekkinud probleemid lugemise ja kirjutamisega (nt. ei osata enam õigesti kirjutada, ei mõisteta loetu sisu).

Logopeedi rolliks on säilitada teie või teie lähedase kommunikatsioonivõimet nii kaua kui võimalik ning parandada läbi selle toimetulekut ja elukvaliteeti.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee