Düsartria

Düsartria võib tekkida pärast insulti, ajukasvaja või ajutrauma tagajärjel. Nendel juhtudel peaks kõneteraapia algama võimalikult vara ja olema intensiivne, siis on tulemused kõige paremad.

Logopeedi juurde peaks pöörduma, kui esineb raskusi:

  • sõnade hääldamisega (nt. kõne on pudisev ja seetõttu raskesti arusaadav);
  • kõne tempo hoidmisega (nt. kõne on liiga aeglane);
  • intonatsiooniga (kõne on monotoonne);
  • häälega (nt. hääl on pinges ja kähe).

Raskused võivad esineda ühes või mitmes valdkonnas korraga.

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee