3-aastase lapse kõne

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 3-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Pöördu logopeedi poole nõu saamiseks, kui 3-aastane laps:

• kõne on võõrale täiskasvanule raskesti mõistetav
• ei ole huvitatud koosmängust täiskasvanuga
• kõne on väga agrammatiline, st et laps kasutab valesid sõnalõppe või jätab sõna lõpu üldse ära (nt Poiss tule – Poiss tuleb)
• laused koosnevad ainult paarist sõnast
• ei ole huvitatud lühikese loo kuulamisest, pliiatsiga kritseldamisest
• sõnavara on väga väike, nt ta ei tea veel enamlevinumate loomade, ümbritsevate esemete nimetusi, kasutab väga vähe tegusõnu, ei tea värvuste nimetusi jne
• nii söömisel kui rääkimisel esineb süljevoolust

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile info@konekoda.ee