Katre Kandimaa

Katre Kandimaa

Tervishoiuspetsialisti kood G00095.

Tegeleb lastega.

Spetsialiseerumine: düsartria, apraksia, kogelus, autistlike laste kommunikatiivsed oskused, kõne arengu hilistumine.

Lõpetasin 1999. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedia eriala. Minu esimeseks töökohaks oli Tartu Sanatoorne Kool, mis praegu kannab Herbert Masingu kooli nime. Koolis töötasin ülikooliõpingute ajal abiõpetajana, hiljem autistlike laste ning klassiõpetajana. Alates 2004. aastast töötan TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuses kliinilise logopeedina. Igapäevaselt tegelen psüühika- ning erinevate arenguprobleemidega laste kõne hindamise, suulise ja kirjaliku kõne arendamise ning korrigeerimisega. Kõige sagedamini satuvad minu vastuvõtule õpiraskustega, autismispektri häiretega, aktiivsus- ning tähelepanuprobleemidega kooliealised lapsed. Tegelen ka koolieelikute ning väikelastega, kellel on spetsiifilised kõneprobleemid. Mulle on omistatud logopeedi 8. taseme kutsekvalifikatsioon.

Aastatepikkune töökogemus on mulle õpetanud, et  parimaid tulemusi on võimalik saavutada hea kontakti, sõbraliku suhtumise ning järjepideva töö tulemusena.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Realistlikud eesmärgid kogeluse teraapias ja nende saavutamise viisid. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus, 2019.
  • Erinevad õpiprintsiibid arenguliste keelepuuete ja häälduspuuete teraapias. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus, 2018.
  • Neelamishäired lastel ja täiskasvanutel. Tartu Ülikooli täienduskursus, 2017.
  • Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva järgi.  TÜ täiendkoolitus, 2016.
  • Psüühiliste protsesside hindamine ja teraapia lastel ning täiskasvanutel. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2016.
  • Põngerjaõpetus – oskuste õpetamine lastele vaid mõne sammuga. Ben Furman, Tallinn.
  • Eelkooli- ja kooliealiste laste kogeluse hindamine ning teraapia. Tallinn, 2015.
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel.  Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2013.
  • Logopeediline töö lastega vanuses 1-7. Tartu Ülikooli täiendõppeprogramm, 2012.

Minuga saab ühendust võtta aadressil katre@konekoda.ee