Laste kõne areng

Iga laps on erinev ja seetõttu ka areneb erinevalt. Ka kõne areneb igal lapsel natuke isemoodi ja seetõttu on sageli keeruline vahet teha, kas lapse kõne on eakohane või mitte.

Järgnevalt on välja toodud olulisemad märksõnad, mis viitavad võimalikule kõne arengu probleemile 2 kuni 6-aastase lapse puhul. Kui lapsel esineb kaks või enam tunnust, tasub pöörduda logopeedi poole lapse kõne arengu hindamiseks. Ka siis, kui küsimustik ei kirjelda täpselt lapse kõneprobleemi, kuid vanemal on mure lapse kõne arengu osas, tasub kindlasti logopeedilt nõu küsida.

Logopeedi soov on lapsevanemat toetada – küsi julgesti abi!

Loe täpsemalt, millal logopeedi poole nõu saamiseks pöörduda:

2-aastane laps

3-aastane laps

4-aastane laps 

5-aastane laps 

6-aastane laps

Materjali on koostanud Siiri Karm, tuginedes lisaks oma praktikale järgmistele materjalidele: 

“Lapse kõne arendamine. Praktilisi soovitusi kõnelise suhtlemise kujundamisel” (Merit Hallap, Marika Padrik, 2008)
“5-6-aastaste laste kõne test” (koostanud Marika Padrik jt, 2013)

Kui soovid ühendust võtta, tee seda kontaktivormi kaudu või kirjuta aadressile info@konekoda.ee