Liisa Vels

Liisa Vels

Liisa on hetkel lapsehoolduspuhkusel.

Magistrikraadi logopeedias sain 2016. aastal, mil  lõpetasin Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia eriala. Mulle on omistatud Logopeed, tase 7 kutsekvalifikatsioon. Varasemalt olen töötanud nii lasteaedades kui erapraksises ning teinud tööd nii laste kui täiskasvanutega.Teraapiatunde läbi viies arvestan võimalikult palju lapse iseärasustega, et tunnid oleksid õpetlikud, kuid samas põnevad.

Oma töös pean kõige olulisemaks usaldusliku suhte loomist lapse ja tema vanematega.  Lapsevanemaid soovin nõustada ning teraapiaprotsessi kaasata maksimaalselt, kuna nendel on lapse uute oskuste harjutamis- ning kinnistamisprotsessis peamine roll.

Olulisemad läbitud koolitused:

  • Erinevad õpiprintsiibid arenguliste keelepuuete ja häälduspuuete teraapias. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus, 2018.
  • Praktiline kõnearendus. Pildivaramu kasutusmetoodika. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2015.
  • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel. Eesti Logopeedide Ühingu täiendkoolitus, 2015 .
  • Oropharyngeal dysphagia: pathopsysiology, assessment and treatment. Läti Logopeedide Assotsiatsiooni täienduskoolitus, 2015.

 

Minuga saab ühendust võtta aadressil liisavels@konekoda.ee