Laste kogelusteraapia töötuba logopeedidele

14. ja 28.märtsil 2020 toimub Logopeedilise Teraapia Keskuses Kõnekoda (Emajõe 8-5) kahepäevane praktiline töötuba teemal “Laste kogelusteraapia”. Töötuba viivad läbi Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed Päivi Kõiv ning Logopeedilise Teraapia Keskuse Kõnekoda logopeed Helena Oselin.
Kahepäevasel praktilisel koolitusel antakse ülevaade laste kogelusteraapia kaudsest ning otsesest lähenemisest, analüüsitakse põhjalikumalt vanemate nõustamise olulisust ning tutvustatakse koolieelsete lastega töötamiseks sobivaid teraapiaid.

Koolituse käigus toimuvad arutelud, analüüsitakse videosid, harjutatakse nõustamist ja kõnetehnikaid.
Kahe koolituspäeva vahel esitatakse kõikidele osalejatele kodune töö, mille kaudu kinnistatakse koolitusel omandatud uut infot.

Koolituspäevad kestavad mõlemal kuupäeval kella 13st 17ni.
Maksimaalne osalejate arv on 12.
Kahe koolituspäeva hind on 120 eurot. Koolituse eest on võimalik tasuda arvega.

Info: paivi.koiv@gmail.com

Registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIqSkDlsvjALBJSsAsfuv05oAMkj-L5M8VlInP1_Q2FNfy7g/viewform

Autistlike laste vanematele mõeldud koolitus Kõnekojas

Kõnekojas algab 2019. a oktoobris uus kursus  „VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD“.

Iga vanema sooviks on luua oma lapse arenguks parimad tingimused. Vanematel on selleks ka suurepärased võimalused, sest nad on kõige tähtsamad inimesed oma lapse elus: viibivad igapäevaselt tema kõrval, hoolivad temast kõige rohkem ja tunnevad teda kõige paremini.

Algav kursus baseerub Haneni keskuse (The Hanen Centre) – More Than Words programmi koolitusel.

Programmi peamiseks eesmärgiks on suurendada efektiivsete ning teaduspõhiste meetodite tutvustamise ning kasutamise kaudu vanemate osalust lapse sotsiaalsete ning suhtlemisoskuste arendamisel.

Kursus sisaldab:

  • kaheksat grupitundi
  • kolme individuaalset kohtumist. 

Individuaalsete kohtumiste käigus analüüsitakse videosalvestusi ning antakse peredele tagasisidet. Logopeedi juhendamisel õpivad kommunikatsiooniprobleemidega laste vanemad kasutama koduses keskkonnas erinevaid võtteid ja strateegiad. Lisaks saavad vanemad praktilisi nõuandeid ja soovitusi lapse suhtlemisoskuste parandamiseks.

Programmi käigus õpivad vanemad:

  • milliseid vahendeid kasutades suhtleb laps praegu ja milline oleks järgmine samm suhtlemisoskuse arendamisel;
  • kuidas omandab laps kõige efektiivsemalt uusi suhtlemisoskusi ning kuidas ära kasutada lapse eelistusi ja eripärasid suhtlemisoskute arendamisel;
  • mis motiveerib last enim suhtlema;
  • kuidas arendada lapse suhtlemisoskust läbi igapäevaste tegevuste;
  • kuidas parandada lapse kõnemõistmist;
  • kuidas arendada lapse mänguoskusi;
  • kuidas aidata lapsel sõpru leida.

Uuringud on näidanud, et kursuse läbinud vanemad teavad, millisel suhtlemistasemel on laps ja oskavad lapsele suhtluse osas seada realistlikke eesmärke. Lisaks on vanemad lapsega tegelemisel ning suhtluskavatsuste märkamisel osavõtlikumad. Vanematel on rohkem teadmisi suhtlemisoskuste arendamise ja lapse kõne arengu kohta.

Praktiline info:

Kursuse grupi komplekteerumine toimub septembris ning kursus algab oktoobris. 

Kursus toimub oktoobrist detsembrini Kõnekojas reede õhtupoolikuti kl 15.00-17.30. 

Koolituse tasu ühele perele on 385 eurot (mis teeb ühe kohtumise hinnaks perele 35 eurot).

NB! Kohtade arv on piiratud!

Info ja registreerimine: katre@konekoda.ee


Kohtumiseni Kõnekojas!