Autistlike laste vanematele mõeldud koolitus Kõnekojas

Kõnekojas algab 2019. a oktoobris uus kursus  „VANEMA ROLL AUTISTLIKE LASTE SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISEL: MIDAGI ENAMAT KUI LIHTSALT SÕNAD“.

Iga vanema sooviks on luua oma lapse arenguks parimad tingimused. Vanematel on selleks ka suurepärased võimalused, sest nad on kõige tähtsamad inimesed oma lapse elus: viibivad igapäevaselt tema kõrval, hoolivad temast kõige rohkem ja tunnevad teda kõige paremini.

Algav kursus baseerub Haneni keskuse (The Hanen Centre) – More Than Words programmi koolitusel.

Programmi peamiseks eesmärgiks on suurendada efektiivsete ning teaduspõhiste meetodite tutvustamise ning kasutamise kaudu vanemate osalust lapse sotsiaalsete ning suhtlemisoskuste arendamisel.

Kursus sisaldab:

  • kaheksat grupitundi
  • kolme individuaalset kohtumist. 

Individuaalsete kohtumiste käigus analüüsitakse videosalvestusi ning antakse peredele tagasisidet. Logopeedi juhendamisel õpivad kommunikatsiooniprobleemidega laste vanemad kasutama koduses keskkonnas erinevaid võtteid ja strateegiad. Lisaks saavad vanemad praktilisi nõuandeid ja soovitusi lapse suhtlemisoskuste parandamiseks.

Programmi käigus õpivad vanemad:

  • milliseid vahendeid kasutades suhtleb laps praegu ja milline oleks järgmine samm suhtlemisoskuse arendamisel;
  • kuidas omandab laps kõige efektiivsemalt uusi suhtlemisoskusi ning kuidas ära kasutada lapse eelistusi ja eripärasid suhtlemisoskute arendamisel;
  • mis motiveerib last enim suhtlema;
  • kuidas arendada lapse suhtlemisoskust läbi igapäevaste tegevuste;
  • kuidas parandada lapse kõnemõistmist;
  • kuidas arendada lapse mänguoskusi;
  • kuidas aidata lapsel sõpru leida.

Uuringud on näidanud, et kursuse läbinud vanemad teavad, millisel suhtlemistasemel on laps ja oskavad lapsele suhtluse osas seada realistlikke eesmärke. Lisaks on vanemad lapsega tegelemisel ning suhtluskavatsuste märkamisel osavõtlikumad. Vanematel on rohkem teadmisi suhtlemisoskuste arendamise ja lapse kõne arengu kohta.

Praktiline info:

Kursuse grupi komplekteerumine toimub septembris ning kursus algab oktoobris. 

Kursus toimub oktoobrist detsembrini Kõnekojas reede õhtupoolikuti kl 15.00-17.30. 

Koolituse tasu ühele perele on 385 eurot (mis teeb ühe kohtumise hinnaks perele 35 eurot).

NB! Kohtade arv on piiratud!

Info ja registreerimine: katre@konekoda.ee


Kohtumiseni Kõnekojas!

Uus logopeed Kõnekojas

Marin Jõgi

2019. aasta jätkub heade uudiste lainel – alates veebruarist hakkab Kõnekojas tööle uus teotahteline ja asjalik logopeed Marin Jõgi!

Kõnekoja meeskond võtab uue liikme rõõmuga vastu ning põhjust heameeleks on ka klientidel – Marin teeb tööd kõigi erinevas vanuses lastega, kuid oskab toetada ka täiskasvanuid kas kliendi või lapsevanema rollis.

Marini tugevused on tema põhjalikkus, sõbralikkus ning oskus näha lastega seonduvaid olukordi ka läbi lapsevanema silmade.

Marini kohta saad rohkem lugeda siit.

Mariniga saab ühendust võtta kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile marin@konekoda.ee

Kuidas toetada lapse lugemisoskuse arengut?

Meie keskuse eripedagoog Maria jagab mõtteid ja häid raamatusoovitusi, millega saab alles lugema õppiva lapse lugemishuvi soodustada ning lugemisoskust arendada.

Lugemine areneb lugedes, seega  on oluline leida lapsele raamat, mis teda mingil moel kõnetab, ja innustada teda pidevalt lugema. Natuke. Iga päev. Esialgu piisab ka 10 minutist päevas.

Raamatu juures võib last köita selle pealkiri, illustratsioonid, vahvalt, selgelt, värviliselt või põnevalt kujundatud leheküljed. Lapse enda teadmata  toetavad teda ka suuremad tähed, laiemad sõnade ja ridade vahed, samuti lihtsama struktuuriga sõnad. Mõned lapsed eelistavad joonis- ehk trükitähti, mõned kirjatähti.

Oluline on leida lapsele meeldiv raamat, seda koos temaga uurida ning koos ka lugema asuda. Kui raamat on loetud, saab laps uhkelt öelda, et ta on ise raamatu läbi lugenud! See juba on midagi!

Raamatu läbilugemise kogemus tekitab lapses eduelamust, julgust ja tunnet, et ta suudab raamatuid lugeda küll.

Siinkohal mõned raamatud, mis on oma heade omaduste poolest silma jäänud. Raamatud sobivad lastele, kellel kokkulugemise nipp on enam-vähem selge ning kellel on vaja seda nüüd harjutada ja kinnistada.

Nicholas Oldland “Suur karu kalli”

Mick Inkpen „Kipper“ ja  „Kipperi mänguasjakast“

Marianne Dubuc „Lõvi ja lind“

Gemma Merino „Krokodill, kellele ei meeldinud ujuda“

Gemma Merino  „Lehm, kes ronis puu  otsa“

Gemma Merino  „Lammas, kes haudus muna“

Rose Lagercrantz   „Minu õnnelik elu“

Rose Lagercrantz  „Mu süda hõiskab ja naerab“

Rose Lagercrantz  „Kui ma olin õnnelik“


Kõnekoja meeskond soovib teile ja teie lastele rohkelt lugemislusti!

Logopeedide aasta tegija 2018 on Helena Oselin

Helena koos auhinnaga

Novembri alguses tähistas Eesti Logopeedide Ühing oma 30ndat aastapäeva. Selle piduliku sündmuse raames valiti Eesti logopeedide aasta tegija 2018. Väärika auhinna laureaat on Kõnekoja juhataja ning logopeed Helena!

Helena puhul märgiti ära justnimelt tema töö Kõnekoja eestvedajana. Toodi välja  tema oskus olla pioneer ning teerajaja. Just seda on ta Kõnekoja rajamise ning rajal hoidmisega kindlalt tõestanud!

Heasoovlikkus, ettevõtlikkus ning julgus peavad olema iga hea juhi omadused. Helenal on need kõik olemas, lisaks veel väga tugevad erialased teadmised. Tegelikult, Helena on juba aastaid olnud tegija.

Soovime Helenale palju, palju õnne, tegutsemisjulgust, indu ja rõõmu!

 

Kõnekojas alustab tööd uus logopeed

Liisa Vels

See on tõesti tõsi – Kõnekojas töötab praeguseks juba seitse logopeedi! Kõige värskem neist, Liisa Vels, alustab oma tööd alates sügisest 2018.

Liisa on noor ja andekas logopeed, kes varasemalt töötanud nii lasteaias kui erapraksises. Oma rahuliku ja siira olekuga on ta heaks koostööpartneriks lapsevanemale ning suurepäraseks logopeediks lapsele.

Kõnekojal on oma kõige värskema liikme üle väga hea meel. Tänu Liisale saame veelgi rohkem toetada lapsevanemaid olukordades, mille tõttu meie poole kõige sagedamini pöördutakse – laste hääldus- ja kõneprobleemid.

Liisa kohta loe lähemalt siit.

Liisaga saab ühendust võtta kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile liisavels@konekoda.ee

Kõnekojas alustab tööd eripedagoog

Maria Pärdi

Sügisest 2018 alustab Kõnekojas tööd eripedagoog Maria Pärdi. Maria on pikaajalise kogemusega spetsialist, kelle lisandumise üle on meil tõeliselt hea meel . Meeldiv ja rahulik olek ning lai teadmistepagas teevad Mariast tõeliselt hea eripedagoogi.

Maria on praktiseerinud nii logopeedi kui eripedagoogina juba aastaid. Ta teab väga hästi, mida tähendab koolielu, kuna töötab igapäevaselt tavakooli lugemis- ja kirjutamisraskustega lastega, lisaks osaleb kooli tugimeeskonna töös.

Kõnekojas saab Maria aidata parimal võimalikul viisil – kliendist lähtuvalt ning koostöös tema tugivõrgustikuga.

Maria kohta loe täpsemalt siit.

Mariaga saab ühendust võtta kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile maria@konekoda.ee

Kõnekojas alustab tööd psühholoog

Tõnu Jürjen

Alates septembrist 2018 liitub Kõnekoja meeskonnaga suurepärane psühholoog Tõnu Jürjen. Tõnu abil saame pakkuda oma klientidele veelgi tõhusamat teraapiat.

Aastapikkune töö logopeedide erapraksises on meile näidanud, et klientide  vajadus teraapia järele on suur. Logopeedidena oskame aidata kõneprobleemide puhul.  Kui inimene vajab abi aga laiemalt, võib olla suureks toeks psühholoog. Oleme tõeliselt õnnelikud, et meie meeskonnas on nüüd selline inimene olemas.

Tõnu ligi kümneaastane töökogemus erinevas vanuses klientidega annab talle toeka pagasi, millega meiegi kliente toetada. Nagu Tõnu ise ütleb, siis teda huvitab eelkõige inimene. Võimeka psühholoogina oskab ta näidata, kuidas inimene saab õppida end ise aitama.

Rohkem infot Tõnu kohta leiad siit.

Tõnuga saab ühendust võtta kontaktivormi kaudu või kirjutades aadressile tonu@konekoda.ee

 

Uus logopeed Kõnekojas

Signe Raudik
Signe Raudik

Tunneme ennast väga rõõmsana. Kõnekoja meeskonnaga liitub suurepärane logopeed  ja hea kolleeg Signe Raudik.

Signe on pikalt töötanud lasteaialogopeedina. Sellele lisaks oli ta kümme aastat tööl Tartu Ülikoolis, kus juhendas  ja õpetas noori logopeede. Nii mõnigi Kõnekoja logopeedidest on Signe käe all Tartu Ülikoolis õppinud ja kogemusi omandanud!

Tema tugevad erialased teadmised on alati käinud käsikäes praktikaga – Signe on oma õla alla pannud mitmetele mängudele  ja materjalidele, mida Eesti logopeedid oma töös kasutavad (“Jutustades jutustama”, “Oh seda S-i”).

Signe kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Kõnekoda laieneb

Katre Kandimaa
Katre Kandimaa

Kõnekojal on taaskord põhjust rõõmustamiseks – meie kollektiiviga liitub uus logopeed Katre Kandimaa!

Katre on töötanud logopeedina alates 1999. aastast erinevates meditsiini- ja haridusasutustes. Oma töös on Katre kokku puutunud erinevas vanuses lastega ning tegelenud nende kõne hindamise, arendamise ning lapsevanemate nõustamisega.

Ka Kõnekojas hakkab Katre tööle lastega. Tema poole võib pöörduda nii väikelaste, koolieelikute kui koolilaste logopeediliste probleemide puhul.

Katre tuleb Kõnekotta väga õigel ajal – meie klientide hulk suureneb. Katre abiga saame anda logopeedilist abi järjest rohkematele lastele. Loomulikult teeme seda jätkuvalt parimal viisil, mida oskame.

Katre kohta saab lähemalt lugeda siit.

Aasta noor logopeed 2017 on Liisa Kolk

Aasta noor logopeed 2017 on Liisa Kolk

Kõnekoja meeskond rõõmustab – aasta nooreks logopeediks 2017 valiti Liisa Kolk!

Peale Tartu Ülikooli logopeedia suuna lõpetamist 2016. aastal on Liisa jõudnud teha juba väga palju – esineda mitmel pool meedias, osaleda Logopeedide Ühingu eestseisuses ning töötada erinevates asutustes logopeedina.

Meil on hea meel, et Liisa oma sära ka Kõnekojale on jaganud – tema rahulik ja selge mõte, heatahtlikkus ja oma töö südamest armastamine on meid kõiki inspireerinud.

Tuult tiibadesse ka edaspidiseks, Liisa! Oled teinud vägeva stardi!